Välkommen till Omega 42 Sällskapet!

Sällskapet består av medlemmar med stor passion för Omega 42. Enligt vår uppfattning den klart vackraste båten. Peter Norlin är konstruktör.

Omega 42 Sällskapet ska tillvarata medlemmars intressen vad avser att bevaka att Omega 42 bevaras som ursprungligt tänkt, och därigenom säkerställa klassens fortlevnad och bibehålla båtens kommersiella värde. Sällskapet ska vidare verka för gemenskap och samvaro kring båtarna på land och i sjön.

Inom denna hemsida kan medlemmar läsa nyheter, tips, insändare med mera och inte minst komma i kontakt med andra medlemmar. Du som inte är medlem men intresserad av denna vackra båt kan här läsa mer om den. Kanske blir du medlem i framtiden! Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på “KONTAKT” i menyn ovan.

Läs också här vad den kände båtjournalisten och författaren Bengt Jörnstedt skriver om Omega 42 – Den äkta varan!

SFF_SvenskaSjo_980x240px-2

 

 Kommentarer inaktiverade.