Nyheter

Vimplar

Nu när Omega 42:an är sjösatt och riggad är det dags att se över hur det ser ut med vimplarna i masten. En självklarhet för alla är då att ha en fräsch och fin vimpel som visar att man är medlem i Omega 42 Sällskapet. Beställ en genom att maila till kontakt@omega42.se och betala in […]

Mjuka schacklar

Varför inte göra dina mjuka schacklar själv? Här finns lite hjälp Splitsa dina mjuka schacklar själv

Corona och hemsidan

Coronaviruset ställer ju till det för oss alla. Vi är ändå lyckligt lottade på så sätt att när vi väl fått båtarna i sjön (och här har vi i alla fall i min båtklubb fått ändra en del i sjösättningsrutinerna mot normalt) så kan vi ute i skärgården hålla den distans emellan oss som är […]

Tack från Lars G

Lars G Karlsson, som avgick som ordförande för Omega 42 Sällskapet vid årsmötet den 7 mars, har skrivit ett tack och några ord för framtiden till alla medlemmar som kan läsas här Tack från Lars G. Vi alla som jobbat med Lars G i Sällskapet tackar i vår tur honom för alla hans insatser. Lars […]

Seglare Minns 2

Nu har den kommit – Seglare Minns 2 – som bygger på de Seglare Minns-träffar som hållits två gånger om året sedan 1996. I Seglare Minns 2 berättar ett 50-tal av landets toppseglare öppenhjärtligt om sina händelserika liv. Berättelserna är ocensurerat återgivna från de intalade banden – direkt från ”hästens mun”. Här finns seglarjargongen, de […]

Rolf Gyhlenius Vandringspris

Vi årsmötet delades det nyuppsatta vandringspriset till Rolf Gyhlenius minne ut för första gången. Priset går till goda seglare och pristagaren/pristagarna utses av styrelsen. I år blev det Pia och Henry Nuija som seglar Omega 42 SWE 103 Trollflöjten som fick priset för deras engagemang och entusiasm vad gäller allt som har med Omega 42 […]

SRS-talet sänks

Nu har de nya SRS-tabellerna för 2020 kommit. Glädjande nog för alla som vill kappsegla SRS med Omega 42 så har SRS-talet sjunkit kraftigt. Seglar man full besättning med undanvindssegel (spinnaker/gennaker/codesegel) så sänks talet till 1.028  från 1.037. Utan undanvindssegel blir sänkningen lite mindre. Det nya SRS-talet är då 0.988 (0.993). Seglar man shorthanded (dvs. […]

Allt för Sjön stängs

Med anledning av Coronovirusets framfart har båtmässan Allt för Sjön stängts för i år. Så den som inte hunnit dit får komma igen nästa år.

Rapport årsmötet

Omega 42 Sällskapets årsmöte 2020 avhölls den 7 mars på båtmässan Allt för Sjön i Älvsjö med ett trettiotal närvarande medlemmar. Årsmötet gick snabbt. Lars G Karlsson avgick efter fyra års förtjänstfullt arbete som ordförande. Till ny ordförande valdes Svante Wibom. Ny i styrelsen blev Robert Björnestedt (SWE 96 Blanca). Protokollet från årsmötet kommer att […]

Seglare Minns flyttat

Flyttat till 14 oktober pga coronavirusets härjningar Nästa Seglare Minns – det 47:e i ordningen – hålls den 24 mars. Se bifogade inbjudan här Inbjudan Seglare minns 47. OBS att vi den här gången ska vara på Sjöhistoriska Muséet och att det börjar kl. 17.00. Passa samtidigt på att köpa den fina boken Seglare Minns 2 […]