omgea8om
Sällskapet består av medlemmar, vilka har en stor passion för Omega 42. Det är enligt vår uppfattning den klart vackraste båten. Peter Norlin är konstruktör.

Omega 42 Sällskapet ska tillvarata medlemmarnas intressen vad avser att bevaka att Omega 42 båten bevaras som ursprungligt tänkt, och därigenom säkerställa klassens fortlevnad och bibehålla båtens kommersiella värde. Sällskapet ska vidare verka för gemenskap och samvaro kring båtarna på land och i sjön.

Sällskapet leds av en styrelse om 6 personer, vilken till hälften utses vid varje årsmöte.Kommentarer inaktiverade.