Rapport årsmötet

Omega 42 Sällskapets årsmöte 2020 avhölls den 7 mars på båtmässan Allt för Sjön i Älvsjö med ett trettiotal närvarande medlemmar. Årsmötet gick snabbt. Lars G Karlsson avgick efter fyra års förtjänstfullt arbete som ordförande. Till ny ordförande valdes Svante Wibom. Ny i styrelsen blev Robert Björnestedt (SWE 96 Blanca). Protokollet från årsmötet kommer att läggas ut på medlemssidorna (Inloggning) så snart det är klart.

Efter själva årsmötesförhandlingarna berättade Lars G Karlsson och Göran Haglund om hur det var att segla Omega 42 i riktigt hård vind och hög sjö under det blåsiga Gotland Runt (ÅF Offshore Race) 2019. Detta följdes av diskussioner och erfarenheter av hårdvindssegling med Omega 42:an.

Besättningen på SWE 103 Trollflöjten, Pia och Henry Nuija, tilldelades det nyuppsatta Rolf Gyhlenius vandringspris till goda seglare för deras entusiasm och aldrig sinande energi vad gäller vår kära Omega 42.

Slutligen avtackades Lars G med en flaska ädel dryck från Skottland.

IMG_4895

Pia och Henry Nuija med Rolf Gyhlenius vandrigspris – en halvmodell av Omega 42

IMG_4899

Avgående ordföranden Lars G Karlsson och nytillträdde ordföranden Svante Wibom.


Inlagd under: Nyheter


Kommentarer inaktiverade.